KÖPVILLKOR

Frakt
Fraktavgiften inom Sverige är 49 kr per beställningstillfälle. Om du handlar två eller fler produkter är frakten fri efter ev. dragna rabatter. Med reservation för ändring

Orderbekräftelsen via e-post
Inom några minuter efter att du har bekräftat din beställning ska du få en orderbekräftelse till den e-post du har angett till oss. Om bekräftelse inte inkommer inom rimlig tid, vänligen kontrollera att du angett en fungerande e-post som går till dig.

Kunduppgifter
Du ansvarar fullt ut för att de av dig lämnade uppgifterna överensstämmer med verkligheten. Vänligen kontrollera alltid den information du överlämnar till oss både en och två gånger, så att inga onödiga fel uppstår. Du kan alltid ändra dina kunduppgifter genom att logga in.

Priser
Alla priser visas inkl moms.
Betalning via kort-
Du kan betala med alla svenska bankkort eller internationella kreditkort som är anslutna till VISA, MasterCard eller American Express. noirstockholm.com har INTE TILLGÅNG till ditt kortnummer. Ditt kortnummer skickas krypterad direkt till vår betalväxelleverantör som i sin tur kontaktar vår kortinlösenbank för betalningsgodkännande.
Följ stegen noggrant och klicka bara en gång när du ska godkänna köpet. Flera klick kan medföra att ordersumman reserveras flera gånger. Oavsiktliga dubbelbetalningar makuleras men summan kan ha reserverats flera gånger innan vi hinner makulera dubbelbetalningen. Inga administrativa avgifter eller övriga avgifter tillkommer vid kortbetalning

Ej uthämtade paket
Paketet ligger kvar 14 dagar från det att paketet anländer till ditt utlämningsställe. Om paket inte hämtas ut skickar vi en faktura på våra frakt- och hanteringskostnader, för närvarande 150 kr.

Reklamation
Om din vara på något sätt är skadad, på annat sätt obrukbar eller om du har fått fel vara, vänligen kontakta oss på office@noirstockholm.com senast inom åtta dagar från orderdatum.

Fraktskada
Om din försändelse är fraktskadas på grund av skada som skett under frakten måste du själv reklamera den hos det utlämningsställe där du hämtat varan i enlighet med DHL regler. Vår rekommendation är alltid granska försändelsen vid mottagandet och reklamerar direkt vid utlänningstillfället om försändelsen är synligt fraktskadas. Skicka även ett e-postmeddelande till oss där du meddelar att du har reklamerat försändelsen och meddela oss vilken order försändelsen gäller.

Vad är säkerhetskod (CVV2/CVC2)?
För att höja säkerheten uppmanas du som kund att ange de tre sista siffrorna som är tryckta i signaturfältet på baksidan av kortet. CVV2 är VISAs benämning och CVC2 är MasterCards benämning. Dessa koder kallas även för säkerhetskod eller säkerhetsnummer. Koden skickas till kortutgivaren för kontroll och verifiering.

Kortbedrägeri
Alla försök till kortbedrägeri polisanmäls.

Leveranser
Order som vi mottagit vardagar före kl 12.00 skickas från oss samma dag och levereras inom 2-5 dagar. Du får ett e-postmeddelande när din vara har kommit till närmaste utlämningsställe. Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan exempelvis ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar dig emellertid givetvis om leveransen drar ut på tiden.

Personuppgifter
noirstockholm.com lagrar personuppgifter inklusive ditt personnummer i ett register för postorderhanteringen och för att du ska kunna ta del av intressanta erbjudanden om du har valt det. Du kan när som helst tacka nej till att få dessa erbjudanden.
De uppgifter noirstockholm.com lagrar används för internt bruk samt för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna erbjudanden bland annat. Om du godkänner köpevillkoren samtycker du till lagring av dina personuppgifter inklusive ditt personnummer. Kundens samtycke enligt ovan kan när som helst återkallas genom kontakt med noirstockholm.com. Efter påföljande uppsägning kommer behandlingen av aktuella uppgifter att upphöra samt all data och information hänförliga till kunden kommer att raderas. Registret styrs av Personuppgiftslagen.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker noirstockholm.com sparas cookies på din dator. Syftet är att underlätta vid eventuella framtida köp. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies.

Vem kan handla?
För att få handla på noirstockholm.com måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år kan köp endast godkännas med målsmans tillstånd.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför noirstockholm.com’s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att noirstockholm.com befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Allmän information
Genom att göra en beställning anses du ha läst igenom och accepterat köpevillkoren. Noir Stockholm följer Konsumentköplagens, Distans- och hemförsäljningslagen och Personuppgiftslagen.

Tryckfel och förändringar
noirstockholm.com reserverar sig mot tryckfel i de priser som visas på sidan. noirstockholm.com förbehåller sig rätten att ändra information, som priser, produktsortiment, köpevillkor, specifikationer och produkterbjudanden med mera utan föregående avisering.

Kontaktinformation
Noir Stockholm AB (org nr: 556732-8611)
Regeringsgatan 80, 111 39 Stockholm
office@noirstockholm.com